Loading…

Privacy Policy

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI BERARIAH.RO SI A APLICATIILOR MOBILE „BERARIA H”

Introducere

Conținutul website-ului www.berariah.ro cat si al aplicatiilor mobile „Beraria H” pentru android si iOS sunt oferite gratuit, cu scop informațional.

Pagina web www.berariah.ro cat si aplicatiile mobile „Beraria H” sunt proprietatea BERARIA H S.R.L Accesul si utilizarea site-ului sunt supuse anumitor condiții de utilizare și legilor aplicabile. Vizitând și utilizând acest web site, acceptați automat termenii și condițile de mai jos. Prin termenul "vizitator" al acestui web site sau aplicatie mobila se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.


Condiții de utilizare a informațiilor din site


Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare pentru site-ul www.berariah.ro si ale aplicatiilor mobile „Beraria H”. Deși BERARIA H declară că a luat toate măsurile posibile pentru a introduce și a menține la zi informațiile din acest web site, BERARIA H nu garantează acuratețea acestora și nu își asumă nicio răspundere pentru nicio eroare sau omisiune cuprinsă în conținutul site-ului.

Utilizarea și navigarea pe acest site se face pe propria răspundere a fiecărui utilizator. Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site.


Drepturile asupra conținutului site-ului


Conținutul paginii www.berariah.ro este protejat prin Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe cu completările și modificările ulterioare. Întregul conţinut al site-ului www.berariah.ro inclusiv grafica, imaginile, software-ul și logo-urile este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de BERARIA H. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea BERARIA H.


Informații referitoare la protecția datelor cu caracter personal


Prin intermediul prezentului web site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresa de e-mail).

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC BERARIA H SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. Scopurile colectarii datelor sunt marketing, reclama si publicitate, statistica si servicii de comunicatii electronice. Prin accesarea şi navigarea pe acest sit, vizitatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Orice date cu caracter personal transmise precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail pe care le transmiteți pe web site prin poșta electronică sau prin alta modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest web site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.


Legătura cu alte site-uri


Site-ul www.berariah.ro poate conţine legături web sau trimiteri către alte situri considerate de compania BERARIA H utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului berariah.ro şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea BERARIA H. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor situri.


Legislație aplicabilă  


Termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.berariah.ro sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror dispute ce ar putea apărea din,  cu referire la sau vor fi în legătură cu prevederile termenilor și Condițiilor de utilizare ale acestui web site, sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.


Forța majoră


BERARIA H nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute de acești termeni și condiții, ca urmare a oricăror cauze ce nu pot fi controlate,  incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente care nu intră în responsabilitatea companiei.


Securitatea informațiilor


Vizitatorul ia la cunoștință că BERARIA H nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.

Vizitatorii iau la cunoștință că informațiile furnizate de BERARIA H sunt disponibile prin Internet și compania va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor. Cu toate acestea nu poate garanta că informația pe care Vizitatorul o primește sau o trimite folosind Internetul va fi permanent în siguranță.


Limitarea răspunderii


Conținutul acestui web site vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită.

BERARIA H, directorii, angajații și de asemenea nicio parte implicată în crearea, producerea sau menținerea site-ului nu sunt responsabile pentru nici un fel de prejudicii directe, indirecte, accidentale sau ca urmare a unei consecințe determinate de utilizarea sitului care ar putea apărea în urma accesării sau utilizării acestui site.

BERARIA H nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea infecta dispozitivele informatice utilizate de vizitatori, în urma accesării site-ului, descărcării oricărui materiale, informații, texte, imagini video sau audio.

Utilizarea acestui web site este în totalitate pe răspunderea dumneavoastră.


Acceptarea termenilor


Vizitatorul acceptă să adere la acești termeni și condiții, confirmă că a citit cele enunţate mai sus şi declară că este de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare. Atunci când un utilizator accesează site-ul, îl parcurge şi îl utilizează, acceptă implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale.Termenii și Condițiile se pot modifica în orice moment de către BERARIA H. Modificările vor fi aduse la cunoștința vizitatorilor prin afișare pe site-ul www.berariah.ro. Vizitatorii sunt răspunzători de luarea la cunoștință și de conformarea la noile prevederi ce pot apărea în Termenii și Condițiile acestui site. Modificările realizate astfel se consideră a fi acceptate de către Vizitator dacă acesta continuă să acceseze site-ul după afișarea lor.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate, vă rugăm să nu accesați acest site.


Locatie si contact

Beraria H

+40 743.345.345 / 0725.345.345
Kiseleff 32, Parc Herastrau
(fostul Pavilion H)
011343 Bucuresti